Roseslottet 2020

 

Roseslottet 2020 er en ideell stiftelse

Styreleder:

Katrine Aspelin.

Styremedlemmer: 

Arnfinn Moland, Vebjørn Sand, John Vigre.


 

Kjell Grandhagen

Kjell Grandhagen (født 7. oktober Oslo, døde 3 mai 2019, Lørenskog) var mentor for Roseslottet 2020. Han var en norsk generalløytnant i Hæren og sjef for Etterretningstjenesten fra 2010 til 2016. Grandhagen gikk i 1974 ut av Befalsskolen for infanteriet. I 1978 ble han uteksaminert fra Krigsskolen. Grandhagen har tatt Hærens stabsskole og studert ved École supérieure de guerre interarmées i Paris. I Norge har han tjenestegjort i Brigaden i Nord-Norge, 6. divisjon og Distriktskommando Nord-Norge. Han har vært sjef for 6. divisjon, Hærens styrkerog Krigsskolen. Han har ledet Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarets overkommando og vært militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Han ble utnevnt til sjef for Etterretningstjenesten i statsråd 21. august 2009, og satt frem til han ved årsskiftet 2015–2016 ble avløst av Morten Haga Lunde. Grandhagen har tjenestegjort utenlands i Multinational Force and Observers i Egypt og i Den nordisk-polske brigaden i SFOR-styrken i Bosnia-Hercegovina, der han først var stabssjef og så sjef.

Under finner man Kjells tekst, som han leste i forbindelse med lanseringen av Roseslottet den 9 april i år.

Dette var hans siste offentlige opptreden.
Hovedpunkter fra denne teksten vi bli gjengitt ved siden av maleriet Vebjørn har malt av ham. Portrettet av Kjell vil bli vist i Roseslottet.


Guernica+%2814+of+22%29.jpg

Vebjørn Sand - Daglig leder og kunstnerisk ansvarlig

Er kjent både som maler, grafiker og prosjektskaper. Utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i Praha. Studerte videre ved The Art Students League i New York. Kunstneren har vært elev av malerne Walther Aas og Rolf Schønfeldt og de amerikanske malerne Ronald Sherr, Peter Cox, Michael Burban og Frank Porcu. Står bak prosjektene "Trollslottet" "Leonardobroa" og "Keplerstjernen". I 2006 skapte han Leonardo da Vincis bro av is i Dronning Maud Land, Antarktis. Isbroa på sydpolkontinentet skulle fokusere på global oppvarming og er et pågående prosjekt. Isbroa har også blitt reist på Grønland i 2009, utenfor FN bygningen i New York i 2008 og under miljøtoppmøtet i København i 2009 COP15. Vebjørn har de site årene vært aktuell med to male-serier fra andre verdenskrig; “Individets Valg” og “Gurenica - et vendepunkt”.


Eimund_Sand.jpg

Eimund Sand - Kunstnerisk ansvarlig

Kunstneren arbeider hovedsaklig med geometriske skulpturer og har i mange år turnert med en forestilling om matematikkens historie på barne og ungdomsskoler. Har skrevet boken om prosjektene "Trollslottet", "Leonardobroa" og «Keplerstjernen», boken "Vennskapets øyeblikk" som er et kulturhistorisk essay og boken «Montebellostjernen». Til Majorstua skole skapte han skulpturen "Sfærisk dodekaeder" som var en gave fra NHO til skolens 100-års jubileum. I 2017 skapte han Altersmykket til den nybygde Jessheim kirke, i samarbeid med broren Vebjørn. Den åtte meter høye stjernen, er en forvandlet Keplerstjerne der armene er gjennomsiktige prismer. Eimund Sand driver SandAtelier på Tjøme, som er et verksted der nye geometriske kunstformer utvikles.


Arnfinn_Molan.png

Arnfinn Moland - Styremedlem og rådgiver for prosjektet

Høyere utdannelse fra Universitetet i Oslo, førsteamanuensis i historie, leder for Norges Hjemmefrontmuseum fra 1995-2015, nå ansatt som fagdirektør historie i Etterretningstjenesten. Har skrevet en rekke bøker, samt vært medforfatter, om den norske motstandskampen 1940-45, i tillegg til en bok om norsk etterretningstjeneste 1945-1970. Skrev manus til dokumentar i tre deler om Gunnar Sønsteby, første gang sendt på NRK i 1994, og en biografi om samme mann i 2004.


Edvard_Brekke-1.jpg

Edvard Brekke - Produsent/tegner/prosjektstyring, produksjon og koordinator.

Født 1983 i Zambia og nå bosatt i Vestfold.

3D designer, Produsent , utvikler og evig nysgjerrig estetiker. Driver firmaet Riktig design. Firmaet spesialiserer seg på produksjon av plexiglass konstruksjoner. Firmaet bistår også med prosjektutvikling og gjennomføring. I samarbeid med SandAtelier har han tegnet og produsert altersmykke i Jessheim kirke. Dette er et 10 meter høyt altersmykke som er laget i plexiglass. For Hent AS har han tegnet og montert opp 100m2 med lys vegger i Media City Bergen. Gjennom årene har han tegnet og produsert mange hundre forskjellige produkter. Yrkesstoltheten sørger for at kunden blir fornøyd.

Mottoe er: Ingen ting er umulig, det umulige tar bare litt lengere tid.


tore.jpg


Tore Wiig - Ansvarlig arkitekt

Tore Wiig har arkitektutdannelse fra Trondheim i 1971. Før ansettelse i Hille Melbye arbeidet han i arkitektfirmaet Friis & Moltke i Århus. Tore har arbeidet med nær alle typer arkitektoppdrag. Han har spesiell kompetanse og erfaring innen planlegging av hotell, kirker, ambassader, renovering og restaurering av verneverdige bygninger, samt juryarbeid i arkitektkonkurranser. Ambassadeoppdrag både for Norge og Spania samt hotelloppdrag i Russland har gitt verdifull erfaring i samarbeid med andre nasjonaliteter.


JohnVigre.jpg

John Vigre - Styremedlem/økonomisk rådgiver

John Vigre bor i Sarpsborg og er utdannet bedriftsøkonom. Han grunnla regnskapsfirmaet Vigres AS i 1987. Han har som hovedfelt innen utvikling av ledelse og økonomi for bedrifter.


katrine_aspelin018.jpg

Katrine Aspelin - Styreleder

Katrine er utdannet innen informatikk og sosiologi. Hun har lang erfaring som leder, over 20 år innenfor arbeidsinkluderingsfeltet, og er nå ansatt som utviklingsleder i den sosiale virksomheten Sisters in Business AS. 

Katrine har et stort samfunnsengasjement og drives av verdier som respekt, likeverd og raushet, noe som harmonerer godt med det Roseslottet 2020 står for. I tillegg til styrearbeidet bistår hun daglig leder med administrative oppgaver.


Tone+Helene+Hansen.jpg

Tone Helene Hansen - Pedagogisk koordinator

Tone Helene er utdannet økonom og har de siste ti årene jobbet i Advokatfirmaet BAHR AS. Hun har i tillegg drevet med kulturformidling, og hun har fordypet seg i krigshistorie.

Med kombinasjonen av systematisk arbeid og engasjement, koordinerer hun det pedagogiske arbeidet, med blant annet research, faktasjekk og arbeid med bildetekster.